Các môi trường nuôi cấy hoa lan

Môi trường nuôi cấy hoa lan có nhiều loại, phân chia căn cứ theo chủng loại hoa lan, vị trí và mục đích nuôi cấy. Trong môi trường nuôi cấy thân nhọn, yêu cầu có 4 loại môi trường.

Môi trường phù hợp hình thành nguyên cầu thân; môi trường phù hợp với sự tăng sinh; môi trường phù hợp từ nguyên cầu thân phân hóa chồi và rễ; môi trường phù hợp với tốc độ sinh trưởng của mầm sau khi phân hóa.

  • Môi trường phù hợp hình thành nguyên cầu thân

Là môi trường tiêm trực tiếp điểm sinh trưởng từ trên chồi, hình thành nên môi trường nguyên cầu thân. Đối với nhiều loài hoa lan, môi trường MS là tốt nhất, dùng để nuôi cấy hoa lan Cattleya, Huệ lan hoa lớn. Ngoài ra môi trường nuôi Knudson C cũng cho hiệu quả rất tốt.

  • Môi trường phù hợp tăng sinh:

Đối với Huệ lan hoa lớn dùng môi trường Knudson C (KC) lỏng + 10% nước dừa qua 70 ngày chăm sóc, chỉ số sinh trưởng có thể đạt tới trên dưới 200 (tức là 200 lần so với ban đầu). Môi trường KC đặc + NAA 1mg/kg + KT 0.01 mg/kg cũng cho hiệu quả tốt.

Tăng sinh của hoa lan Cattleya dùng môi trường MS đặc + NAA 1mg/kg và 6 – BA 5mg/kg, sau 60 ngày chỉ số tăng trưởng đạt khoảng 30. Cũng có thể dùng môi trường MS+NAA 0,1 mg/kg + KT 0.5 mg/kg hoặc MS+NAA 5mg/kg+ KT 0.1mg/kg, MS+BA 0.1 mg/kg+ 15% nước ép chuối tiêu hoặc 15% nước dừa.

Các môi trường nuôi cấy hoa lan

            Hoa lan hồ điệp dùng môi trường hoang dã + Pepton lòng trắng trứng 3g + NAA 1mg/kg + KT 0.1 mg/kg.

  • Môi trường phù hợp phân hóa chồi và rễ

Thông thường nguyên cầu thân phân hóa mầm là môi trường dễ, khi dùng môi trường đặc có thể phân hóa mầm và rễ. Chồi xuất hiện rồi sinh rễ, hình thành nên cá thể mới. Điều tiết thuốc kích thíc tăng trưởng là có thể phân hóa.

Môi trường phân hóa của lan Cattleya là MS đặc +  NAA 0.1-1mg/kg và BA 0.1-1 mg/kg.

  • Môi trường thúc mầm sinh trưởng

Trong điều kiện bình thường dùng môi trường cơ bản có thể liên tiếp hoàn thành 3-4 bước tiến hành. Nhưng thực nghiệm chứng minh, môi trường khác nhau, mầm sinh trưởng khỏe mạnh khác nhau. Huệ lan hoa lớn trong môi trường White + 10% nước ép chuối tiêu, sinh trưởng khá tốt. Hoa lan hồ điệp trong môi trường hoang dã thêm 10% nước ép chuối tiêu. Bên cạnh đó, trong khi nuôi cấy hoa lan hồ điệp không được di chuyển các bình cấy và thay đổi môi trường. Sự dịch chuyển sẽ làm một loại các mầm bị hư hại. Có thể thêm ít dung dịch diệt khuẩn trong bình.

Hoa lan Cattleya dã sinh áp dụng phương pháp nuôi cấy mô như sau: Phân bón có tỷ lệ N:P:K = 7:6:193, đường mí 35g, rau câu 15g, nước cất 1000ml. Nồng độ ion hydro khoảng 10000nmol/l (pH=5.0).

Hoa lan hài: phân bón có tỷ lệ N:P:K = 7:6:193 (do Mỹ sản xuất) đường mía 35g, rau câu 25g, nước cất 1000ml, nồng độ ion hydro khoảng 10000 nmol/l (pH=5).

Xem thêm kinh nghiệm diệt trừ rệp sáp ở hoa lan.

Vườn hoa lan chúng tôi chuyên bán hoa lan trực tuyến giá sỉ, tư vấn nhiệt tình.